POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu internetowego toreforge.com jest To Reforge Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie (00-681) przy  ul. Hożej 43/49 lok. 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000528520, NIP: 7010445552, REGON: 147490303 (dalej: „Spółka” lub „Właściciel Serwisu”).
 2. Spółka w pełni respektuje prawo osób korzystających z Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) do prywatności i ochrony ich danych osobowych. Korzystanie z Serwisu co do zasady nie wymaga więc udostępniania jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na identyfikację konkretnego Użytkownika. Serwis umożliwia jednak dobrowolne podawanie przez Użytkowników pewnych danych w celu umożliwienia świadczenia prowadzonych przez Spółkę usług lub działań promocyjnych (promocji). Do tak podanych danych stosuje się postanowienia pkt. III.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inną stronę internetową, zwrócić uwagę na politykę prywatności tam stosowaną.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie podawane informacje dotyczące różnych kombinacji następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Użytkownika – w celu umożliwienia nawiązania bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w celu późniejszego nawiązania kontaktu telefonicznego, świadczenia usługi lub wysłania informacji o promocji;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. “ciasteczka”) – aby bardziej precyzyjnie dostosować Serwis do potrzeb poszczególnych Użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika i nie identyfikują jego tożsamości.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawierają one dane informatyczne przeznaczone do korzystania z Serwisu.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu. W pewnych przypadkach mogą one być również wykorzystywane przez współpracujących z Właścicielem Serwisu reklamodawców aby wyświetlać Użytkownikom reklamy, które są bardziej dopasowane do ich preferencji.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  2. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której wybrane przez niego ustawienia obowiązują na wszystkich stronach Serwisu;
  3. określenie profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu zawartości stron internetowych, które będą dopasowane do jego preferencji.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak zazwyczaj dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki w tym zakresie, przy czym jeśli Użytkownik korzysta z kilku przeglądarek powinien dokonać odpowiednich zmian osobno w każdym przypadku. Możliwe jest usunięcie plików cookies, bądź ich automatyczne blokowanie albo zażądanie odpowiedniej informacji w każdym przypadku próby ich zamieszczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w dokumentacji dotyczącej obsługi określonej przeglądarki internetowej.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 7. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Serwis.

 

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Właściciel Serwisu, który jako administrator danych odpowiada za ich zbieranie i dalsze przetwarzanie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczonymi usługami lub dla prowadzonych działań promocyjnych. Jeżeli Użytkownik wyrazi wolę otrzymywania informacji marketingowych (np. newsletter’a), dane osobowe Użytkownika będą również przetwarzane w tym celu.
 4. Każdy Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z właściwej ustawy o ochronie danych osobowych. W celu wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji lub ich usunięcia Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem email hello@toreforge.com
 5. Dane osobowe nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji, w których: a) użytkownik wyraził na to zgodę (wówczas udostępnienie może mieć miejsce do podmiotów wskazanych w oświadczeniu zgody), b)  jest to niezbędne do realizacji usługi (np. w związku z realizacją płatności – dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi płatnicze), c)  w przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wskazują na konieczność udostępnienia. W szczególności właściciel Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie z nich wynikającym.

 

Zmiany

 1. Spółka ma prawo dokonywać zmian niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany te będą obowiązywać od chwili ich opublikowania na stronach Serwisu.